0888896988 vstancheva@nat.bg

УСЛУГИ

СОЛДИ ООД Ви осигурява ефективни решения на финансово – счетоводни казуси, информация и оценка за текущото финансово състояние на вашия бизнес и проследяване на промените в данъчното законодателство.

Счетоводство

Абонаментни услуги: Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти; Месечно отчитане на корпоративни данъци и ДДС; Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други…

виж още…

Труд и работна заплата (ТРЗ)

Труд и работна заплата: Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; Изготвяне персонално досие; Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични…

виж още…

Консултации

Консултации: Познаването на данъчното законодателство е гаранция за успешното развитие на вашия бизнес; За да вземете вярното решение относно бъдещете му, ние Ви предлагаме професионални консултации, както във връзка с конкретни казуси…

виж още…