0888896988 vstancheva@nat.bg

УСЛУГИ

Познаването на данъчното законодателство е гаранция за успешното развитие на вашия бизнес.

За да вземете вярното решение относно бъдещете му, ние Ви предлагаме професионални консултации, както във връзка с конкретни казуси, така и във връзка с:

  • счетоводно и данъчно законодателство;
  • трудово-правно законодателство;
  • социално и осигурително законодателство;
  • консултации във връзка с ДДС;
  • консултации във връзка с местни данъци и такси;
  • консултации във връзка със спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
  • консултации във връзка със сливания, придобивания и други свързани с бизнеса решения;
  • подготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит;
  • финансови консултации;

СОЛДИ ООД е учредена през 2002 г. и от тогава присъства успешно на пазара. Екипът е квалифициран и с богат опит в областта на счетоводството и трудовото законодателство.

За нас