0888896988 vstancheva@nat.bg

СЧЕТОВОДСТВО

Абонаментни услуги:

 • Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
 • Месечно отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
 • Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други държавни институции;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението;
 • Изготвяне на периодични отчети за нуждите на НСИ, Интрастат отчети, БНБ и други учереждения съграсно спецификата на работа;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;
 • Регистрации в НОИ, НАП, Инспекцията по труда и Комисия за защита на личните данни;

Еднократни услуги:

 • годишно приключване на фирми, които не са клиенти на Солди ООД, изготвяне на годишни данъчни декларации и финансови отчети;
 • регистрации по ДДС;
 • подготовка на документи за кредит;
 • регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията;
 • представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНА във връзка с издаване и получаване на удостоверения и други документи;
 • изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС – съобразно нуждите на клиентите;
 • данъчна защита;
 • други еднократни услуги според желанията и нуждите на клиентите.

СОЛДИ ООД е учредена през 2002 г. и от тогава присъства успешно на пазара. Екипът е квалифициран и с богат опит в областта на счетоводството и трудовото законодателство.

За нас