0888896988 vstancheva@nat.bg

Труд и работна заплата (ТРЗ)

Труд и работна заплата

  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
  • Изготвяне персонално досие;
  • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
  • Изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета.
  • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
  • Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала. Текущи консултации относно измененията в трудово-правната и осигурителната нормативна база.

СОЛДИ ООД е учредена през 2002 г. и от тогава присъства успешно на пазара. Екипът е квалифициран и с богат опит в областта на счетоводството и трудовото законодателство.

За нас