0888896988 vstancheva@nat.bg

КЛИЕНТИ

СОЛДИ ООД предлага услуги на малки и средни фирми с различни стопански дейности. Наши клиенти са:

Производствени предприятия

Фирми с производство на селскостопанска продукция

Организации с нестопанска цел

Търговци на различни видове стоки

Медии

Заведения за хранене

Аптеки

Хранителни магазини