0888896988 vstancheva@nat.bg

СЧЕТОВОДНА КЪЩА СОЛДИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СЕВЛИЕВО

Счетоводство

Абонаментни услуги: Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти; Месечно отчитане на корпоративни данъци и ДДС; Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други…

виж още…

Труд и работна заплата (ТРЗ)

Труд и работна заплата: Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; Изготвяне персонално досие; Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични…

виж още…

Консултации

Консултации: Познаването на данъчното законодателство е гаранция за успешното развитие на вашия бизнес; За да вземете вярното решение относно бъдещете му, ние Ви предлагаме професионални консултации, както във връзка с конкретни казуси…

виж още…

Счетоводна къща Солди

СОЛДИ ООД е учредена през 2002 г. и от тогава присъства успешно на пазара. Екипът е квалифициран и с богат опит в областта на счетоводството и трудовото законодателство. Фирмата предлага пълна гама от счетоводни услуги, услуги в областта на ТРЗ и данъчни консултации …

виж още…

Квалифициран екип с богат опит

i

Пълна гама от счетоводни услуги

Професионализъм към всеки клиент

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

СОЛДИ ООД предлага услуги на малки и средни фирми с различни стопански дейности.

Производствени предприятия

Фирми с производство на селскостопанска продукция

Организации с нестопанска цел

Търговци на различни видове стоки